Newsletter
Poczta PSL

Uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego

Uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego

11 sierpnia 2017 r. przy pomniku Żołnierza Polskiego w Katowicach odbyły się w obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział: kombatanci, przedstawiciele władz oraz samorządów województwa śląskiego i miasta Katowice. Uroczystość została zorganizowana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

Święto Wojska Polskiego Obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W Katowicach świętowano już dziś. Była defilada, orkiestra wojskowa oraz pokaz musztry paradnej. Przyznano awanse i wręczono medale. Podczas apelu pamięci złożono kwiaty pod pomnikiem Żołnierza. Polskie Stronnictwo Ludowe woj. śląskiego reprezentowali: Stanisław Dąbrowa - wicemarszałek województwa, dr Adam Stach – były wicemarszałek, oraz Leszek Boniewski , który reprezentował przewodniczącego Sejmiku województwa Stanisława Gmitruka.

Radni PSL w Sejmiku Śląskim